Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii Św. - ogólne zasady

Przygotowanie dziecka do przystąpienia do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

A. W rodzinie
B. W szkole
C. W parafii

A. W RODZINIE
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dzieci do I Komunii św. przebywając z nimi każdego dnia – dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia oraz ucząc katechizmu i zachęcając dziecko do praktyk religijnych. Ważną rolę w przygotowaniu i wsparciu dziecka odgrywają także pozostali członkowie rodziny. Starsze rodzeństwo, dziadkowie i krewni, a także rodzice chrzestni. Mogą oni zaprowadzić dziecko do kościoła na nabożeństwo czy pomóc w nauce katechizmu.

Zadania rodziców i bliskich:

  1. wspólna codzienna modlitwa z dzieckiem,
  2. pomoc w karcie pracy z religii, w zrozumieniu treści,
  3. czytanie Pisma św. dziecku i z dzieckiem,
  4. udział z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach św.
  5. zachęcanie do udziału w nabożeństwach i rekolekcjach w parafii,
  6. kształtowanie wartości – rozmowy z dzieckiem i świadectwo,
  7. akcentowanie, że I Komunii to ważne wydarzeni w życiu wiary – spotkanie z Panem Jezusem, a nie okazja do uroczystości przy stole i prezentów,
  8. przypominanie dziecku o zabieraniu dzienniczka do kościoła i o uzupełnianiu go o podpisy, kontakt i współpraca z parafią.

B. W SZKOLE
W niektórych przypadkach dzieci od przedszkola uczęszczają na lekcje religii. W szkole realizowany jest program, który jest opracowany przez kompetentne osoby pracujące w strukturach Kościoła katolickiego. Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych. Systematyczny udział w całym programie katechezy przedszkolnej i szkolnej poprzedzający I Komunię św. jest konieczny, by dzieci mogły zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności a także, by były kształtowane ich właściwe postawy i system wartości. W 3 klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii (https://wydawnictwowam.pl/prod.jezus-jest-z-nami.13912.htm?sku=80761). W tym roku nauki program obejmuje ważne treści i materiał do zapamiętania. Dlatego istotne jest zaangażowanie rodziców w katechezę szkolną i pomoc dzieciom w zrozumieniu i opanowaniu materiału. Ważne jest także, by rodzice dbali o systematyczny udział dzieci w lekcjach i nadrabiali z nimi ewentualne zaległości. Pełne przygotowanie do I Komunii św. obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej !

C. W PARAFII
W wielu parafiach i diecezjach w ramach przygotowania do I Komunii św. praktykuje się dzienniczki czy indeksy, w których dzieci potwierdzają swoją obecność na mszach św., nabożeństwach czy parafialnych katechezach. W naszej parafii przygotowaliśmy specjalną książeczkę, która ma formę dzienniczka. W nim dzieci będą potwierdzać swój udział w liturgii, czy okolicznościowych spotkaniach.

UDZIAŁ W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII
Dzieci z rodzicami i rodzeństwem uczestniczą systematycznie we mszy św. w niedziele i święta. Wskazane jest, aby dzieci uczestniczyły w naszej parafii we mszy św. o godz. 11:30. Jeśli uczestnictwo w tej mszy św. nie jest możliwe, zapraszamy na inną godzinę = 10:00 lub 20:30. Każdy udział we mszy św. dziecko potwierdza w swoim dzienniczku. Jeśli dziecko przebywa poza naszą parafią i uczestniczy we mszy św. w innym kościele, również potwierdza udział w Eucharystii, w tamtej parafii. Wykaz niedziel i świąt zamieszczony jest w tabelkach w dzienniczku. Bardzo proszę, by rodzice i osoby bliskie dołożyły starań, by dziecko mogło uczestniczyć we mszy św., by były z dzieckiem, by przypomniały o zabraniu dzienniczka, różańca czy książeczki do kościoła.

Modlitwy


Sobota

19:00
w kościele Dominikanów
Avenue de la Renaissance 40
1000 Bruxelles

Niedzielny porządek mszy:

10:00
w kościele Dominikanów
Avenue de la Renaissance 40
1000 Bruxelles

11:30 (msza rodzinna)
w kościele Sacré-Coeur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles


19:00
Rue du Cornet 51
1040 Etterbeek

Spowiedź

Pierwszy piątek miesiąca
w kościele Dominikanów
od 17:00 do 19:00