Sakrament małżeństwa

sakarament-malzenstwoSakrament małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa w naszej wspólnocie odbywa się podczas jednego z dwóch równorzędnych rodzajów kursów:

  • spotkania organizowane przez oo. dominikanów z Liège (po francusku i angielsku). Odpowiedzialni za te spotkania są o. Philippe Cochinaux i o. Didier Croonenberghs.
  • spotkania w grupach z o. Marianem.

Na trzy miesiące przed ustalonym terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii w celu spisania protokołu przedślubnego i przedstawić dokumenty :

  • aktualne świadectwo chrztu do ślubu (z datą wystawienia maksymalnie 3 m-ce wcześniej)
  • świadectwo bierzmowania (jeśli informacja o bierzmowaniu nie jest wpisana na świadectwie chrztu)
  • dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • dowody osobiste narzeczonych (z adresem zamieszkania)

Sobota

19:00
w kościele Dominikanów
Avenue de la Renaissance 40
1000 Bruxelles

Niedzielny porządek mszy:

10:00
w kościele Dominikanów
Avenue de la Renaissance 40
1000 Bruxelles

11:30 (msza rodzinna)
w kościele Sacré-Coeur
Rue Le Corrège 19
1000 Bruxelles


19:00
Rue du Cornet 51
1040 Etterbeek

Spowiedź

Pierwszy piątek miesiąca
w kościele Dominikanów
od 17:00 do 19:00